“มิว นิษฐา” อวยพรวันเกิด สามี “ไฮโซเซนต์” พร้อมเผยของขวัญสุดพิเศษ ที่ตั้งใจทำให้มากๆ (คลิป)

“มิว นิษฐา” อวยพรวันเกิด สามี “ไฮโซเซนต์” พร้อมเผยของขวัญสุดพิเศษ ที่ตั้งใจทำให้มากๆ (คลิป)

สำห.รับนาง เอ.กส าวอ ย่าง “มิ ว – นิษฐา  จิ รยั่ง ยืน”  ที่ มั .กจะ มีโหม. ดห วานๆ กั. บสา มี”ไฮ โซเซน ต์ – ธราภุ ช   คูหาเ ป รมกิจ” อ.อกม าให้แฟนคลั .บ แล ะเพื่อนร่ว ม. วงกา ร อิจ ฉ.าบ่อยๆ

รูป ของ “มิว นิษฐา” กับ สามี “ไฮโซเซนต์”

แต่อ ย่ . า งไร”มิว นิษ ฐ า “ที่นอกจา กจะคอ ยทำหน้ .าที่ภ รรยา อย่.า งเต็มที่แล้ ว ก็ยั งหันม าเ ตรีย.มตัวเป็ น คุณ แม่มื .อใหม่ที่ตอ.นนี้กำลัง ท้.องอ่ อนๆ

รูป ของ “มิว นิษฐา” กับ สามี “ไฮโซเซนต์”

ล่า สุด! !10 /04 /64 ที่ผ่า น มา ไ.ด้เ ป็นวันค ล้. ายวันเกิ ดข.อ งคุ ณสา มีสุ ดที่ รักอ.ย่าง”ไฮโ ซเซน ต์ ” ทา งด้าน” มิวนิษ ฐา”เล.ย จั ดทำ คลิปอ. วยพรวั นเ กิ.ด แบบ ซึ้ งๆ ที่เ .ต็ มไป ด้วยค ว า. มรักของ ทั้.ง คู่ที่ค อ. ย มอบให้ กั.นตลอ .ด

รูป ของ “มิว นิษฐา”

ม าโ พส ต์ลง ท.าง ไอ จีส่ ว น ตัว@me wnitth aพร้อมทั้.งเขี ยน ข้.อ ค วาม แบบห .วาน ห ยดย้ อ.ยที่ยกมดทั้.งรังม าไว้

รูป IG  ของ”มิว นิษฐา”

“Happy birthday to the loveliest and funniest husband in the world @saint_tk Love you soooo sooooo muchhhhh ปล.ของขวัญปีนี้ไม่รู้ให้อะไรดีไม่อยากออกนอกบ้านไปซื้อ เลยตั้งใจว่าผลิตจากในบ้านให้เป็นของขวัญนะคะ อาจจะได้รับช้าหน่อยแต่กำลังมาค่ะ”

รูป ของ “มิว นิษฐา” กับ สามี “ไฮโซเซนต์”

งา.น นี้  ทำเ อาทั้ งแ ฟ. นคลับแ ละเพื่อ.นๆ ในว.ง การต่ า.งเข้าแสด .ง ควา ม เห็น และอ ว ยพร วันเ กิ.ดกั. น มากมาย พร้. อมทั้.งต่า งรอลุ้น ไปถึงข อ . งขวัญ พิ เศษ ๆอีกด้วย

รูป ของ “มิว นิษฐา”

รูป ของ “มิว นิษฐา”

รูป ของ “มิว นิษฐา” กับ สามี “ไฮโซเซนต์”

 

ชมคลิป..ที่นี่

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *