“เต้ย จรินทร์พร” ลั่น ที่นี่บ้านหรือสวนสัตว์? มีสัตว์หลากชนิดเต็มไปหมด ถึงกับอึ้ง! (คลิป)

“เต้ย  จรินทร์พร” ลั่น ที่นี่บ้านหรือสวนสัตว์? มีสัตว์หลากชนิดเต็มไปหมด ถึงกับอึ้ง! (คลิป)

เ มื่.อน าง เอก ส าว.อย่า.ง” เ ต้ย – จ ริ นทร์พร   จุ นเกียร ติ”ไ ด้ โ.พส ต์คลิ ปวี.ดีโอผ่า.นท างอิ น.สตร าแกรม ส่ว.นตัว@to eyjar inpo r nที่มีสั.ตว์หลาก หลายช นิ ดทั้.ง น ก  แ มงมุม  ผึ้ง  กิ้ง ก่ า   ไม่เ ว้นแม้แต่ งูก็มี ที่มาร วมตั วอ.ยู่ภาย ในบ้ า นขอ ง”ส า วเต้ ย” เหมือนกับว่ านัด กัน ม าอ ยู่

รูป ของ “เต้ย  จรินทร์พร”

รูป บรรยากาศรอบบ้าน

โ ดยทา งด้าน “สาว เต้ย” ได้เขี ยนแค ปชั่ นแบบ ฮาๆว่า”ที่นี่บ้า น ห รือ สวน สัตว์?งา น นี้ ทั้ง สร้างคว ามตกใ จแ ละค วาม เป็น ห่ วงจ ากแ ฟนคลับแล ะ เพื่อน ๆ ใน วงก าร

รูป บรรยากาศรอบบ้าน

รูป บรรยากาศรอบบ้าน

ซึ่ งท างด้าน เพื่ อนสนิ ทอย่า ง” แก้ มวิชญ าณี “ไ ด้เ ห็นวีดี โอดัง กล่าว ก็อ ดแสด ง ควา มเป็ นห่ว ง “สา วเต้ย” โด ยคอม เม้น ต์ ว่ างูเ ลยห ร อคุณ เต้ย ?

รูป บรรยากาศรอบบ้าน

รูป สาว เต้ย

แต่ด้ าน “สา ว เต้ ย “ต อบก ลับฮา ๆ ว่า” คำ แก้ วแว ะมา ทัก ทาย จ้า” ทำ เอ าหลาย คนที่ได้อ่า นถึ ง กับขำ กัน ออ กมาที เดียว

รูป สาว เต้ย

รูป สาว เต้ย

รูป สาว เต้ย

ชมคลิป..ที่นี่ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *