ไม่มีเธอฉันก็ไม่ตาย…หัวใจเธอแกร่งมาก!!ถ่ายพรีเวดดิ้งคนเดียวหลังเจ้าบ่าวทิ้งไปหารักเก่า

ไม่มีเธอฉันก็ไม่ตาย…หัวใจเธอแกร่งมาก!!ถ่ายพรีเวดดิ้งคนเดียวหลังเจ้าบ่าวทิ้งไปหารักเก่า

สาวมาเลย์ใจแกร่ง ตัดสินใจเดินหน้า ถ่ายพรีเว.ดดิ้ง คนเดียว หลังถูกเจ้าบ่าว ทิ้งกะทันหัน ก่อน.วันงานเพียงไม่กี่วัน!
การได้สวมชุดเจ้าสาวเดินเ.ข้าพิธีแต่งงานกับคนที่.รัก เป็ น สิ่ง ที่ ส า วๆ ห ล า ย ค น ใ ฝ่ ฝั น  แต่ จ ะ ต้ อ ง รู้ สึ ก . อ ย่ า ง ไ ร หา ก ส ม ม ติ ว่ า ถู ก เ จ้ า.บ่าวทิ้งก่อนวันงานเพียงไม่กี่วัน อย่างสาวสวยจากมาเลเซียคนนี้ ที่เดินหน้าถ่ายพรีเวดดิ้งต่อ ถึงแม้จะไม่มีเจ้าบ่าวก็.ตาม

ภาพจาก Worldofbuzz

สาวสุดแกร่งมีชื่อว่า จันนาห์ เดิมเธอมีกำหนดจัดงานแต่งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แ น่ นอ น ว่ า ต้ อ ง มีก า ร ถ่ า ย.พ รี เว ด ดิ้ ง.เพื่ อ เ ก็ บ เ ป็ น ที่ร ะ ลึก เธ อ ไ ด้ จ้ า ง ฟา ริ ส ช่างภาพหนุ่ม.มากฝีมือ เธอพูดคุยรา.ยละเอียดอย่างตื่นเต้นและเฝ้ารอวันถ่ายพรีเวดดิ้งอย่างใจจดใจจ่อ

ภาพจาก Worldofbuzz

ก่อนวันงานไม่กี่วัน จันน า ห์ ไ ด้ บ อ ก กั บ ฟา ริ . ส ว่ า งา น แ ต่ ง ข อ งเ ธ อ ถู ก ย ก เลิ ก เจ้ า บ่ า ว ไ ด้ ทิ้ ง เธ อ ไ ป เพ ร า ะ ต้อ ง ก า รกลับไปหาคนรักเก่า โดยไม่สนว่าวันแต่งงานใกล้มาถึงแล้วก็ตาม แต่ถึงจะเศร้าแค่ไหน เธอตัดสินใจที่จะถ่ายภาพพรีเวดดิ้งที่จองไว้ และเดินหน้าถ่.ายคนเดียวโดยไร้เงาเจ้าบ่าว

ภาพจาก Worldofbuzz

ฟาริส กล่าวว่า มันเป็นครั้งแรกของเขาในฐานะช่างภาพ ที่ต้องถ่ายภาพพรีเวดดิ้งโดยที่ฝ่ายห.ญิงไม่ได้มากับคู่ ตลอดเวลาที่ถ่ายภาพเขารับรู้ได้ถึงความเศร้าขอ.งจันนาห์ แต่เธอยังคงมีท่าทีสงบนิ่งและยังยิ้มได้
จันนาห์ได้นำชุดที่เจ้ า บ่า ว ค ว ร ส ว ม ใ น วั นถ่ า ย พ รี .เว ด ดิ้ ง ม า ร่ วม ถ่ า ย รู ป ด้ ว ย มั นเ ป็ น.ภา พ ที่ น่ าเ ศ ร้า แ ล ะ ถึ .งแม้ว่าเธอจะสวมชุดเจ้าสาวแสนสวย แต่งหน้าแบบจัดเต็มแ.ค่ไหน แต่หลายคนก็มองออกว่า แววตาของเธอซ่อนความรู้สึกนับพันเอาไว้

ภาพจาก Worldofbuzz

เรื่องราวพรีเ ว ดดิ้ ง สุ ด เ ศ ร้ าถู ก โ พ สต์ ลง เ พ จ เ ฟ ซ . บุ๊ก ข อ ง ฟ า ริ ส  ชาว เ น็ ตต่ า ง พ า กัน ส่ ง กำ ลั งใจ.ให้จันนาห์ อวยพรขอให้เธอพ.บคนที่ดีกว่าเจ้าบ่าวคนเดิม พร้อมกับชื่นชมความกล้.าหาญ.ของเธอ และพากันประณา.มถึงเจ้าบ่าวที่ไร้ความรับผิดชอบ ปล่อยให้เจ้าสาวต้องแบก.รับความรู้สึกลำพัง

ภาพจาก Worldofbuzz

ขอบคุณที่มาInstagram,worldofbuzz,Khoasod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *