อัมพาตครึ่งซีกจริงไหม?แตงโม นิดา เปิดใจ พร้อมเผยหน้าล่าสุด

อัมพาตครึ่งซีกจริงไหม?แตงโม นิดา เปิดใจ พร้อมเผยหน้าล่าสุด เร่งรักษาวอนผู้ใหญ่ให้งาน

เปิดใจโชว์หน้าล่าสุด หลังเป็นข่าวใหญ่ศัลยกรรมทำ.พิษจนหน้าเสียรูป ถึงขั้ น บ อ ก ว่ า ห น้า เ ป็ น อัม พ า ต จ ริ งห รื อไม่ เผยกำลัง.เร่งรักษา.ตัว ขอบคุณทุกกำลังใจ วอนผู้ใหญ่เมตตาให้งานเท่าที่จะทำได้กับอาการตอนนี้  เปิดใจหน้าพังครั้งแรก – แอนนา ทีวีพูล เปิดใจ แตงโม นิดา ผ่านรายการ เผ็ดมันส์บันเ.ทิง ทางช่อง 8 สอบถามถึงอาการหลังศัลยก.รรมทำพิษจนปากผิดรูปว่า ก็ดีขึ้นเยอะแล้ว ต้องหมั่นรักษา คอยกระตุ้น มีการรักษาในที่ต่างๆ ไม่ได้รักษาที่เดียว ก็รักษาไปเรื่อยๆ ทานวิตามินบำรุงก็ดีขึ้นตาม.ลำดับมากๆเลย

ภาพจากรายการ เผ็ดมันส์บันเทิง

“บางคนคิดว่าอัมพาตไปครึ่งซีกเลยหรือเปล่า ก็ไม่ถึงขนาดนั้น” แตงโม กล่าวพร้อมทั้งโชว์หน้าล่าสุด ผ่านวิดีโอคอ.ลกลางรายการ เมื่อถามว่าที่บ.อกว่าเป็นอัมพาตครึ่งหน้า ปากขยับ.ไม่ได้ คางไม่ไปจริงไหม แตงโม บอกว่า “ไม่รู้ดูหน้าเอาเอง”

ภาพของ แตงโม นิดา

เมื่อถามว่าดูเท่าที่พูดเหมือน.คางไม่ไปตามรูปปากไหม แตงโม ยอมรับว่าใช่ เมื่อถามอีกว่าแล้วอาการนี้เป็นมานานหรือยัง แตงโม บอกว่า ค่อยๆเป็นมาเรื่อยๆ ด้วยความที่เมื่อก่อนเราฉีดฟิลเลอร์ค่อนข้างเยอะ พอวันหนึ่งเรารู้สึกจะเอาสารแปลกปลอมออก เรา ไป ขู ด ส า รแ . ป ล ก ป ล อม อ อ ก แ ล้ ว ใส่ ส า ร ซิ ลิ โ ค นแ  ทน แต่ ก า ร ขู ดมี ค ว า ม เสี่ ย ง ที่ จะ โดนหรือไม่โ.ดนเส้นประสาท ช่วงแรกๆที่ไปทำมาคือมันเป็นเยอะมาก แต่อันนี้คือดีแล้ว ดีขึ้นเยอะเลย หลังข่าวออกไปมีคนส่งกำลังใจมาให้เยอะไหม แตงโม บอ.กว่า เยอะมาก พร้อมยกมือไหว้บอกว่า ขอบคุณมากๆ มีทั้งบอกว่า.ที่นี่รักษาดี ลองไปปรึกษาดู ให้กำลังใจ บางค.นก็บอกว่าเคยเป็นเหมือนกัน ต้องใช้เวลาเป็นปีๆ กว่าจะหาย อยากให้อดทนรอใจเย็นๆ ขอบคุณมาก และขอบคุณทุกๆคุณหมอ พยาบาลที่พยายามช่วย.ทำให้มันดีขึ้น

ภาพจากรายการ เผ็ดมันส์บันเทิง

ถามว่าชีวิตตอนนี้เป็นอย่.างไรยังรับละครหรือทำงานได้ไหม แตงโม กล่าวว่า “ใจจริงโมรักละคร อยากเล่นละครอยู่ .ด้วยความที่เราเป็นแบบนี้เราก็เกรงใจผู้ใหญ่ กลัวว่าเร.าจะทำงานให้เขาได้ไม่เต็มที่ เราเลยขอพักไว้ก่อน ถ้ามันดีก ว่ า นี้  หรื อ เ รา เ ข้ า ก ล้ อ ง ไ ปแ ล้ ว มั น ดู ธร ร ม ช า ติ.  ก ว่ า นี้   เร า ก็ อา จ จ ะ รั บ ง า น  แล้ ว แ ต่ ค ว า มเ ม ต ต า ขอ ง ผู้ ใ ห ญ่  ถ้าหา.ยแล้วก็ติดต่อได้นะคะ”
ย้อนหลังไป1ปีไม่มีงานอยู่ยังไง แตงโม กล่าวว่า ตอนนี้กินเงิ.นเก่า แล้วเอาเงินลูกมาใช้ แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์.ของตัวเอง

ภาพของ แตงโม นิดา

ถามว่าสภาพจิตใจและการเงินเป็นยังไง แตงโม ยอมรับว่าสภาพจิตใจค่อนข้า.งแย่ตั้งแต่ตอนคุณพ่อป่.วยแล้ว ช่วงนั้นเราเป็นต่อมหมวกไตล้า ค่อนข้างแย่เลยช่วงนั้น เจอกับมรสุมโรคภัยไข้เจ็บตัวเอง และโรคของคุณพ่อด้วย แล้วคุณพ่อก็มาเสีย ลึกๆในใจยังไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ พยา ย าม ทำ ใ ห้ ดี ขึ้น ทุ ก  วัน จะ บ อ ก ว่ า เร า แ ย่ เราโ.น่นนี่ มันก็ไม่ยุติ ธ ร รม กั บ ค นที่ เ ข า แ ย่ก ว่ า เ รา ที่เงียบเพราะมีอีก.หลายคนเขาแย่แต่ยังสู้ เราก็เอาเข.าเป็นตัวอย่าง เราก็ต้องสู้เหมือนกัน ได้กำลังใจจ.ากตรงนี้เยอะ

ภาพจากรายการ เผ็ดมันส์บันเทิง

“สำหรับคนที่จะจ้างงาน แล้วแต่เนื้องานเลย หากอยากให้โมสวยพูดเป๊ะ โมต้องขอเวลารักษาตัวก่อน ถ้าไม่ซี เรี ย ส อ ยา ก ช่ ว ยค่ า เ ท อ มลู ก  อยากให้โมมีรายได้ ถ้าไม่ซีเรียสการพูดการพรีเซ็นต์ สามารถจ้างรีวิวหรืออะไรได้ ถ้าเป็นภาพนิ่งสบายเลย ไม่ต้องมีมูฟเมนต์ปากเยอะ สามารถทำงานได้”

ภาพจากรายการ เผ็ดมันส์บันเทิง

ภาพของ แตงโม นิดา

ภาพของ แตงโม นิดา

ขอบคุณที่มา ช่อง8

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *