‘ผมขอโทษคิดน้อยไปหน่อย’ ต้าร์ มิสเตอร์ทีม โผล่ขอโทษ ก้อย-ตูน

‘ผมขอโทษคิดน้อยไปหน่อย’ ต้าร์ มิสเตอร์ทีม โผล่ขอโทษ ก้อย-ตูน

เป็นเพราะความคิดน้อยและคะนองปาก กรณีของ ต้าร์ มิสเตอร์ทีม ขณะ บ ร ร ย า ย ก าร แ ข่ ง ขั น ฟุ ต บ อ ล ไ ทย พ รี เ มี ย ร์ ลี ก คู่ ระ ห ว่ า ง บี จี ป ทุ มยู ไ น เ ต็ ด กับ สุโขทัย บาง ช่ ว ง ไ ด้ พ าด พิ ง ไ ป ถึ ง คู่ รั ก ตูน บอดี้ สแ ล ม และ ก้ อ ย รั  ชวิ น ว่า………

ภาพของ ต้าร์ มิสเตอร์ทีม

ภาพของ ต้าร์ มิสเตอร์ทีม

“ลูกนี้ไม่ยอมยิงแบบพี่ตูนนะฮะ…ยิงแบบไซด์ก้อยครับ” ซึ่งช็อตนี้ทำให้หนุ่มต้าร์ โดนวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ ฟลุ๊ค ธีรยุทธ ผู้ประกาศข่าวดัง ที่ได้ยกตัวอย่างผลเสียที่เกิดขึ้นว่า “ช่วงเวลาเดียวกันยังมีเด็กเล็กๆ นั่งดูอยู่ครับ”

ภาพของ ต้าร์ มิสเตอร์ทีม

ภาพของ ก้อย และ ตูน

ต่อมาหนุ่ม ต้าร์ ก็ได้ออกมา โพสต์ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า “มุก “ไซด์ก้อย” ที่ผมใส่ไปในการบรรยาย ผมคิดน้อยไปหน่อย ขอ อ ภัย คุ ณ ผู้ ช ม ทุ กท่ า น ค รับ ร ว ม ไ ปถึ ง น้ อ ง ตู น แ ล ะ น้ อง ก้ อ ย ถ้ า ไ ด้ม า อ่ า น ผ ม ข อ โ ท ษ ครั บ  จะ ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ ดี ที่สุดครับ” ทีมข่า ว ต่ อส า ย ต ร ง ไ ป ถึ งเ จ้ า  ตัว ซึ่งเจ้าตัวเผยว่า ได้ ข อ โ ท ษน้ อ ง ต า ม ที่ ล งโ พ ส ต์ ไ ป  แล ะ ข อจ บ เ รื่ อ ง นี้ ไ ม่ อ ย าก พู ด ถึ ง แล้ว

ภาพของ ก้อย และ ตูน

ภาพของ ก้อย และ ตูน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *