ตอบแล้ว!!พี่ชายเฟี้ยวฟ้าว ปมถูกแฉนอกใจเมีย หิ้วพริตตี้ขึ้นคอนโด?

ตอบแล้ว!!พี่ชายเฟี้ยวฟ้าว ปมถูกแฉนอกใจเมีย หิ้วพริตตี้ขึ้นคอนโด?

จากกรณีดราม่าฟาดฟันกันอย่างดุเดือด ระหว่าง พี่ชายของเฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้ ออกมาโจมตี 2 พิธีกร  รา ย ก า ร ข่ าว ใ ส่ ไ ข่   หนุ่ ม   ก ร รชั ย   และ มดดำ คชาภา ที่อ่า น ข่ าว น้ อ งส า ว เ รื่ อง เ ง า พ ญ านาค…………….

ภาพของ อิม เฟี้ยวฟ้าว และ พี่ชาย

ชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นกันมากมาย

ก่อนจะลุกลามบานปลายเมื่อมีชาวเน็ตออกมาแฉ พี่ชายของเฟี้ยวฟ้าว กลางไอจีว่า ‘ดาราที่ไ ม่ไ ด้ เ ป็ น ดา ร า เ พ ร าะ ไ ม่ มี ใ คร รู้ จั ก เ เต่ รู้ ว่ า เเ ต่ ง ง า นมี เ มี ย มี ลู ก2 เเต่ปิดไว่เ พ ร า ะก ลั ว เ ร ตติ้ ง ต ก แ ละ จ ะ ห ลอ ก ฟั น ผู้ ห ญิง’ , ‘ทำไมต้องไปด่าลูกพี่หนุ่มด้วย ตัวเองก็ลูก2เเละ มีเ มี ย เ เล้ ว เ เ ต่ ยั งไ ม่ น อ ก ใ จ ลู กเ มี ย พ าพ ริ ต ตี้ ต่ำๆ ไ ป ขึ้ น ค อ น โ ดอ ยู่ ไ ม่ ใ ช่ หรอ’

ภาพของ อิม เฟี้ยวฟ้าว และ พี่ชาย

ภาพของ พี่ชาย ของ อิม เฟี้ยว ฟ้าว

ด้านสาวเฟี้ยวฟ้าว ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงทุกเรื่อง พร้อมขอโทษทั้งพี่ชาย และ หนุ่ม-มดดำ “สรุป แล้ ว ต้ น ต อ คื อ  ห นู   เ พ ร าะ ทุ ก ค น รัก ห นู   ห นู เ ลย อ ย า ก บ อก ใ จ เ ย็น ๆ   ไ ม่ มี อ ะ ไ รเ ล ย   ไม่ มี เ ป ลี่ย น แ ป ลง แ ม้ วั นนี้ จ ะ เ กิด อ ะ ไ ร ขึ้นก็ตาม หนูเป็นคนรักแล้วเด็ดเดี่ยวมาก หนูรักทั้งต่อหน้าและลับหลัง”

ภาพของ พี่ชาย ของ อิม เฟี้ยว ฟ้าว

ภาพของ พี่ชาย ของ อิม เฟี้ยว ฟ้าว

ภาพของ พี่ชาย ของ อิม เฟี้ยว ฟ้าว

ล่าสุด พี่ชายของเฟี้ยวฟ้าว ก็ ได้ เ ค ลื่ อ น ไ ห วอี ก ค รั้ ง   หลั ง ต ก เ ป็ นป ร ะ เ ด็ น ข่ าว ลื อ เ รื่ อ ง น อ กใ จ ลู ก เมีย แล้ว พ า พริ ต ตี้ ขึ้ น คอ น โ ด โ ดย เ จ้ าตัวระบุสั้นๆ ว่า”ให้ท่องก่อนทักว่าเธอน่ารักประมาณนี้ #เข้ายูทูป พิมพ์ คาถา กดค้นหาเจออันแรกเลย ไม่มีโฆษณา ไม่มีสาระ ไม่มีเมีย ไม่มีลูก2 ไม่มีอะไรเลย #คาถา #คาถาchallenge #officeman”

โพสต์จาก เฟี้ยวฟ้าว

ภาพของ พี่ชาย ของ อิม เฟี้ยว ฟ้าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *