แม่นมาก!!หมอลักษณ์ ขุดสิ่งที่เคยทำนาย หยาดทิพย์ ราชปาน ไว้เมื่อ13ปีก่อน

แม่นมาก!!หมอลักษณ์ ขุดสิ่งที่เคยทำนาย หยาดทิพย์ ราชปาน ไว้เมื่อ13ปีก่อน

เพิ่งประกาศข่าวดีผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะ สำหรับ นักแ ส ด ง สาว ห. ยา ด ทิ พย์ ราชปาน ที่ไ.ด้ อ อก ม า บ อ ก   ว่ า ตั วเ อ ง นั้ น กำ ลั งตั้. ง ท้ อ ง ลู ก ค น แร ก  กับ แฟ น ห .นุ่ ม นั ก ธุ ร กิจ โ .ด ย ฝ่า ย ช า ย นั้ น ได้ขอเธอแต่งงานไปเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา และงานวิวาห์จะจัดขึ้นในเดือ.นเมษายนนี้ค่ะ

ภาพของ หยาดทิพย์ และแฟนหนุ่ม

ภาพของ หยาดทิพย์ และแฟนหนุ่ม

ล่าสุดแฟนเพจเฟซบุ๊ก “หมอลักษณ์ ราชสีห์” ได้เผยข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “โหรฟันธง ลักษณ์ เรขานิเทศ” โดย เผ ย. บ ท สัม ภ า ษ ณ์  ที่ห ย า.ด เ ค ย ให้ สั ม ภ า ษ .ณ์ เ ว็บ ไ ซ ต์ ผู้ จั ด กา ร อ อ น ไ ลน์ ซั ด ว่ า ทำน า ย มั่ ว เ รื่อ ง ท้ อ ง ก่ อน แ ต่ ง ซึ่ งส า ว ห ยาดให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. ปี 2551 พร้อมข้อความว่า

เพจดังอย่างโหรฟันธง

โพสต์จาก หยาดทิพย์ ผ่านทางไอจี

“ขอบคุณเพจพุทธที่แท้จริง ขุดเรื่อง เก่ า ที่ ป ร ะช า ช น. ค น ไ ท ย ลืม ไ ป แ ล้ ว เมื่อ 13 ปีที่แล้ว ที่อ า .จา ร ย์ เ ค ยใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์ห นั .ง สื อ พิ มพ์ ไ ท ย รั ฐ  (พี่เอ๋ บก.บันเทิง) และ สำนั ก ข่ า ว ผู้ จัด ก า ร อ อ นไ ล น์  นำไ ป เ ป็น ป ร ะ เ ด็น สั ม ภ า ษ ณ์ คุณหยาดไว้ จนเ พ จ ดั ง ก ล่า ว ไ ป ขุ ด สิ่งที่ประชาชนลืมมาเผยแพร่ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา และ.ในวันนี้ประเด็นนี้กลับมาเป็นข่าวอี.กครั้งตอนนี้ ใครที่ติดตามข่าววงการบันเทิง คงทราบดี ขอบคุณครับ ลักษณ์ ราชสีห์”

ภาพของ หยาดทิพย์ และแฟนหนุ่ม

ภาพของ หยาดทิพย์ และแฟนหนุ่ม

ภาพของ หยาดทิพย์ ราชปาน

ภาพของ หยาดทิพย์ ราชปาน

ภาพของ หมอลักษณ์ ฟันธง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *