แมท-ภีรนีย์ ตอบชัดสถานะล่าสุดท่ามกลางไอจี

แมท ตอบชัดสถานะล่าสุดท่ามกลางไอจี

เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษอีกครั้งสำหรับ “แมท-ภีรนีย์ คงไทย” กับ “สงกรานต์ เตชะณรงค์” ว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมจู่ๆก็มีชาวเน็ตตาดี ไปพบว่าสาวแมท อัลฟอลโล่อินสตราแกรม หนุ่มสงกรานต์ ในขณะที่สงกรานต์ยังคงฟอลโล่ หรือ ว่า เ รื่ อ ง นี้ จ ะ มีอ ะ ไ ร ลั บ ค มใ น ที่ เ ร า ไ ม่ รู้  จ น ก ร ะ ทั่ ง เรื่ อ ง ร า ว นี้ เ กิ ด เ ป็ นเ รื่ อ ง ที่ ถู ก พู ดถึ ง อ ย่ า ง กว้ า ง ข ว า ง  ก็ ก ลั บ ม า พ บว่ า  สาวแมท ได้กลับไปฟอลโล่อินสตราแกรม สงกรานต์แล้ว ซึ่งสาวแมทก็ได้ออกมาพูดแล้วว่า จริงๆแล้วมือแค่ไปโดนเท่านั้นเองจ้า

ภาพของ สงกรานต์ และ แมท

ภาพของ สงกรานต์ และ แมท

ต่อมา ก็ดั๊นนนนถูกจับตามอง เ รื่ อ ง ค ว าม สั ม พั  น ธ์ อีก ค รั้ ง เ มื่ อ ไ ร้วี่ แ ว ว ค ว า ม หว า น ใ น ช่ ว ง ว าเ ล น ไ ท น์ ที่ผ่ า น มา แต่พวกเขา ก็ ไ ม่ส น ใ จ ว่ า จ ะถู ก ม อ ง ยั ง ไง เพราะความรักนั้นยังดีอยู่ เนื่องจากได้มีการอัปค ลิ ปพ า สุ นั ข รู้ ใ จ ไ ปเ ดิ น เ ล่ น ด้ ว ย กั น  ทำกิ จ ก รร ม เ ล่ น ส เก็ ต บ อ ร์ ด ด้ ว ย กัน อย่างล่าสุด แมท ได้โพสต์คลิปเล่นสเก็ตบอร์ด ที่ไปพร้อมกับครอบครัวสงกรานต์ก็ได้ไปกันที่ ESC THAI WAKE PARK เพื่อฝึกขี่สเก็ตบอร์ดกันอย่างจริงจัง

ชาวเน็ตท่านหนึ่งแซว

 

ความคิดเห็นของชาวเน็ต

ท่ามกลางเสียงชื่นชมในความเก่งขอ ง ส า ว แ มท ก ร ะ ห น่ำ ไอ จี แ ล้ ว ก็ มี ช าว เ น็ ต ร า ย หนึ่ ง เ ข้ า ม า ค อม  เ ม น ต์ ว่ า  “เท่ห์มากค่ะ ขอจีบได้ไหมคะ”
สาวแมท ก็ได้ตอบว่า “มีแฟนแล้วค่ะ”

ภาพของ แมท ขณะเล่น สเก๊ตบอร์ด

ภาพของ สงกรานต์ และ แมท

เอาละเด้อ นอกจากคลิปทั้งหลายเป็นการยืนยันว่ารักกันดีอยู่ ประโยคนี้ก็ย้ำชัดเจนเรื่องของความรักทั้งคู่เข้าไปอี๊กกกก

ภาพของ สงกรานต์ และ แมท

ภาพของ สงกรานต์ และ แมท

ภาพของ สงกรานต์ และ แมท

ภาพของ สงกรานต์ และ แมท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *