“ณวัฒน์”ฉะแรง”นุสบา”หลัง”สามีพุทธิพงษ์หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรี

“ณวัฒน์”ฉะแรง”นุสบา”หลัง”สามีพุทธิพงษ์หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรี

สำหรับ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” พิธีกร ผู้ผลิตรายการ.โทรทัศน์ ถือเป็นคนดังในแวด ว งบั . น เ ทิ ง ที่อ อ ก ม าแ ส ด ง ค . วา ม คิ ด เ ห็ น ท าง ก า ร เ . มื อ ง ที่ชั ด เ จ น คน ห . นึ่ง ล่าสุดได้โพสต์ข้อความ โดยระบุ ว่า…ตอนนี้เข้าใจละครับ คำพูดที่เคยโพสต์ไว้วันนั้นต้.องการสื่อถึงใคร.และอะไร เครดิตตามในภาพ

โพสต์ของ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล

ภาพของ นุสบา และ บี พุทธิพงษ์

โดย ภา พ ดั ง ก ล่า ว เ ป็ น ภ .า พ ข อ ง อดี ต นั ก แ สด ง น . า ง เ อ ก ชื่อ ดั ง “นุสบา ปุณณกั.นต์” คู่กับภาพ.สามีนัก.การเมือง “พุทธิพงษ์ ปุณณ.กันต์” ซึ่งหลุดจา.กตำแหน่งเก้าอี้รัฐ.มน.ตรีว่าการกร..ะทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในคดี.การชุมนุมร่วมกั.บกลุ่ม กปปส.

ภาพของ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล

ภาพของ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล

พร้อมกับแชร์แคปชั่นขอ.งอดี   ต น าง เ อ ก คน ดั ง ที่ . เ คย โ พ ส ต์ ใ น โล ก อ อ นไ ล น์    ที่เ ตื อ น ไ ป ยั ง. เ ย า ว ช นที่ ร่ ว ม ชุ . ม นุ มกับม็อบปลดแอก โดยระบุว่า…”กลับบ้านเถอะน้อง.อีกไม่กี่ปีก็เลือกตั้ง.หม่แล้ว โดนคดีมี.แต่เสียเงินหมดตัว ติดคุ.กหมดอนาคต” พร้อมกับข้อคว.ามระบุว่า “ตอนนี้เข้าใจละครับ คำพูดที่เ.คยโพสต์ไว้วัน.นั้นต้องการสื่อถึงใครและอะไร…”

ภาพของ นุสบา และ บี พุทธิพงษ์

ภาพของ นุสบา

ภาพของ นุสบา
ขอบคุณข้อมูล จากเฟซบุ๊ก ณวัฒน์ อิสรไกรศีล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *