ฮือฮา!!พิมรี่พาย ปังไม่หยุดควักเงินเปิดค่ายเพลง!!

ฮือฮา!!พิมรี่พาย ปังไม่หยุดควักเงินเปิดค่ายเพลง!!

ฮือฮาไม่น้อย ที่จู่ๆ แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง พิมรี่พาย พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒ.นะพัชร์ ได้ควักกระ.เป๋าลงทุนเปิดค่ายเพลงใหม่ HIGH CLOUD ENT.ERTAINMENT ร่วมกับแร็ปเปอร์ชื่อดัง กอล์ฟ F.HERO หรือ กอล์ฟ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก และ หลุยส์ ธชา คงคาเขตร และควบตำแหน่งศิลปินเบอร์แ.รกของค่าย ซึ่งในวันนี้ได้ฤกษ์ดีเปิ.ดตัวอย่างเป็นทางการ งานนี้นักร้องคนแรกและเจ้าของค่าย พิมรี่พาย ได้เผยถึงที่ม.าที่ไปของการผันตัวเข้าวงการเพลงว่า

ภาพของ พิมรี่พาย

มาเจอกันได้ยังไง? “พิมมีโอกาสได้ทำเพ.ลง อย่านะคะ ซึ่งเพลงนี้เกิดมา จา ก ที่ พิ ม. อย า ก ทำ เ พ ล งข อ ง ตั ว เ อ ง  อ ย าก ร้ อ ง เ พ ลง   เ พร า ะ ลู ก ค้ าเ ร า ช อ บ ให้ ทำ โ น่ น   ทำ นี่  อ ย า ก ร้ อ งเ พ ล ง จ ะ ร้ อง ธ ร ร มด า ไ ม่ ไ ด้  ต้ อ ง ติ ด ต่ อเ บ อ ร์ ใหญ่ๆ ก็ติดต่อพี่กอล์ฟไป ตอนแรกเขาไม่.รู้จักพิม ก็คุยกัน เขาก็แต่เพลงให้เพลงนึง. มีพี่หลุยส์อยู่ด้วย.พอคุยถูกคอพี่เขาชวนลงทุน เราก็ตกลง”
เพลงที่กอล์ฟแต่งให้ถูกใจไหม? “ส่วนตัว.ถูกใจค่ะ คือเราแค่อย า กทำ ใ ห้ แ ฟ น ค ลับ ถู ก ใ จ   ถ าม ถึ ง .ฟี ดแ บ็ ก   คื อ ก่อ น ที่ จ ะ มี โ ควิ ด ร อ บ ส อ ง พิมไปเดินข้าวสาร เพลงอย่านะคะ เปิดเยอะ เราก็บอกผู้จัดการส่วนตัวเอาพิมกลับบ้านๆ (หัวเราะ)
มันแรงจนเกินความคาดหมาย เราอยากทำให้แ.ฟนคลับ .แต่ได้คนที่ชอบมากขึ้น ต้องขอบคุณมากๆ เลยน.ะคะ วันนี้โชว์ครั้งแรก ก็ตื่นเต้นมาก มาเจอพี่สื่อ เ ยอ ะ ข น า ด นี้ ค รั้ งแ ร ก ด้ ว ย   ป กติ พี่ ๆ  ติดต่อมาเยอะหรือเปล่า พิมไม่แน่ใจ
พิมขออนุญาตชี้แจงตรงนี้เลยนะคะ จริงๆ พิมไม่ได้หยิ่ง หรืออะไรที่ไม่เจอพี่ๆ แต่พิมคิดว่ามันไม่ทางขอ.งพิม เพราะพิมเป็นแม่ค้า ควรจะคุยกับลูกค้าเพราะพิมยังไม่ใช่ศิลปิน นักธุรกิจ ดารา นางแบบ  อ ะ ไ ร ก็ แ ล้ ว แ ต่  พิ ม เ ล ย ข ออ นุ ญ า ต ไม่ ข้ า ม เ ส้ น ก า ร เ ป็ น แม่ ค้ า   แ ต่ ตอ น นี้ มา เ จ้ า ข อง ค่ า ย เ พล ง   เ ป็ นศิลปิน ก็เลยยืนตรงนี้ได้”

ภาพของ พิมรี่พาย

ภาพของ พิมรี่พาย

หลังจากนี้จะได้เห็นเยอ.ะขึ้น? “อุบไว้ก่อน มีเซอร์ไพรส์ตลอดแน่ๆ”
จากการที่เร า เ ป็ น แ ม่ค้. า   ม า เ ป็ น ศิล ปิ น  ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้าง?
“เปลี่ยน เพราะเป็นแม่ค้า.เราอยากพูดอะไรก็ต าม ใ จ เ ร า  ข า ย อะ ไ ร ก็ ต า ม ใจ เ ร า   ถ้า เ ป็ น ศิ ล ปิน ก็ จ ะ มีแ บ บ   อย่ า เ พิ่ ง อ อ กคิ  วนี้   อ ย่ า เพิ่ ง เ ล่ น   หยิ บ ไ ม. ค์ ขึ้น ม า สู งๆ   ม า ซ้อม.วลานี้ๆ ฯลฯ เราก็งง เพราะเวลาเราไลฟ์ก็ไม่ต้องทำอะไรขนาดนี้ (หัวเราะ) ทำไมศิลปิน.ยากจัง”
ถ้าพูดถึงในฐานะเจ้าของค่ายเพลง เรามี.แนวคิดยังไงบ้าง? “มีเงินค่ะ (ยิ้ม)”

ภาพของ พิมรี่พาย

อะไรที่ทำให้เรามั่นใจในการทำค่ายเพลง.? “พิมทำทุกอย่างที่เป็.นธุรกิจของพิมเอง ทำด้วยใจ อันนี้ก็ทำด้วยใจเห.มือนกัน ถามว่าคาดหวังไหม ไม่คาดหวังค่ะ ทำให้เ.ต็มที่ ทำสุดแรง เราทำอะไรเต็มที่มาหมดทุกอย่างแล้ว จะทำอันนี้เต็มที่อีกอย่าง ไมได้คิดว่าจะต้องไประดับไหน   แ ต่ ก็ จ ะ ไ ป ค่ ะ  แ ต่. ไ ม่ ค า ด ห วัง ”   ก อ ล์ ฟบ อ ก จ ะ พ าเ ร าไปโกอินเตอร์?
“ไปค่ะ ไปมาแล้วด้วยค่ะ แต่ติดเรื่องโควิด.-19 ก็เลยพักก่อนค่ะ”
รางวัล Rookie Of The Week   จา ก ร า ย .ก า ร  T – P O P   S T A GE   ที่ ม อ บ ใ ห้ ส ร้ า ง ค ว าม มั่ น ใจ ใ น ก า ร เ ป็ น ศิล ปิ นมากขึ้นไหม?
“ไม่ค่ ะ  มั่ น ใ จ อ ยู่ แ ล้ ว ค่ะ   ไม่เห็นจะต้อ.งมีอะไรมาสร้างเลย”

ภาพของ พิมรี่พาย

ภาพของ พิมรี่พาย

มีปัญหาเรื่องร้อง เต้น ไหม? “.ไม่มีค่ะ (เรียกว่าพร้อม?) ที่สุด แฮปปี้กับชีวิตทุกอย่างตอนนี้ค่ะ”
กลัวจะมีปัญหาไหม มาทำงา.นร่วมกัน? “ไม่ค่ะ ไม่กลัวเจ๊ง พิมทำหลายอย่าง อันนี้เจ๊ง ก็ไปทำอันใหม่ ไม่เจ๊งหรอก”
เราพร้อมเติมเงินตลอ.ด? “มาเถอะจ๊ะ มาเลยๆ”
มาเป็ นศิ ล ปิ น แ ล้ ว   ก า รข า ย ข อ ง ลด ล ง ไห ม ?   “ ไ ม่ค่ ะ   พิ ม จัด ส ร ร เ วล า ไ ด้ค่ะ”
ฝากค่ายเพลงหน่อย.? “สื่ออาจจะต้องเหนื่อยหน่อย ศิลปินหลายเบอร์มาก งานดีมาก (หัวเราะ) ก็ฝากติดตามค่ายด้วยนะคะ”

ภาพของ พิมรี่พาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *