ไม่เหมาะเป็นพิธีกรรายการ 3 แซ่บ!! แอฟ ทักษอร งานเข้าโดนชาวเน็ตวิจารณ์

ไม่เหมาะเป็นพิธีกรรายการ 3 แซ่บ!! แอฟ ทักษอร งานเข้าโดนชาวเน็ตวิจารณ์

หลังจากที่ “กาละเเมร์ พัชรศรี” ประกาศถอนตัวเองออกจาก รายการ 3 เเซ่บ งาน นี้ ก็ ทำเ อ า ช า ว เ น็ ต .ห ล า ย ๆ ค นต่ า ง พ า กั นค า ด เ ด า ไ ป ต่า ง ๆ ม า ก ม า. ย  ว่ า ใค ร จ ะ ม า รั บ ห .น้า ที่ พิ ธี ก ร เ เ. ท น  ก า ละ เ เมร์

ภาพของ กาละเเมร์ พัชรศรี

ภาพของ แอฟ ทักษอร

ในขณะที่แฟนรายการต่างลุ้นว่าใครจะมาแทนที่ “คุณแม่แอฟ ทักษอร” กลับ มี ช า ว เ น็ต บ า ง ร า ย  อ อ .กม า วิ จ า ร ณ์ หลั ง เ ข้ า ม า เ ป็ นพิ ธี ก ร แ ท น   “ม้า อรนภา” ได้ ไ ม่ น า น บ้ . ง ก็ บอ ก ว่ า  ไ ม่ แ ซ่ บ พ. อ ที่ จ ะ เ ป็น พิ ธี ก ร ร าย ก า ร นี้ งานนี้ก็มีทั้งคนที่เห็นต่างและเห็นด้วยพากันถกเถียง

ภาพของชาวเน็ตวิจารณ์

ภาพจากรายการ 3 แซ่บ

ภาพจาก รายการ 3 แซ่บ

เพราะบางคนมองว่า เเม่เเอฟนั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นพิธีกรรายการ 3 เเซ่บ เพราะเ เ ม่ เ เ อ. ฟ เ รี ยบ ร้ อ ย เ กิ น เ เ ละ ดู ไ ม่ เ เ ซ่ บส .ม ชื่ อ ร า ย ก า ร แต่ บ า ง. คน ก็ บ อ ก ว่า   เ เ ม่ เ เอ. ฟ เ ป็ น พิธี ก ร ก็ ดี เ เ ล้ ว เท.คเเคร์เเขกรับเชิญดีมาก

ภาพของ แอฟ ทักษอร

ภาพของ แอฟ ทักษอร

ภาพของ แอฟ ทักษอร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *