ถึงเวลาแล้ว!!! ‘หญิงหน่อย’ ควง ‘โภคิณ-วัฒนา’  เปิดตัวพรรคใหม่  ‘พรรคสร้างไทย’ หลังลาออกจากเพื่อไทย หวังบริหารแบบคนรุ่นใหม่

ถึงเวลาแล้ว!!! ‘หญิงหน่อย’ ควง ‘โภคิณ-วัฒนา’  เปิดตัวพรรคใหม่  ‘พรรคสร้างไทย’ หลังลาออกจากเพื่อไทย หวังบริหารแบบคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564 ที่อาคาร.มติชน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุ.ราพันธ์ุ แกนนำพรรคสร้าง.ไทย พร้อม นา.โภคิน พลกุล อดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทย หนึ่งในทีมยุทธศาสตร์พรร.คด้านนโยบายและแผนง.านของพรรคเพื่อไทย, นายวัฒนา เมืองสุข, นายพงศกร .อรรณนพพร อดี.ต ส.ส.ขอนแก่น และอดีตรมช.ศึกษา, นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น อดีต รม.ช.สาธารณสุข พร้อมคณะ

คุณหญิงสุดา.รัตน์ กล่าวว่า ตนทำงานอยู่ในสายการเมืองมา 29 ปี. ตั้งใจทำงานในทุกองค์การ และการมาสร้างพรรคการเมือง คือ “พรรคสร้างไทย” ตั้งใจทำงานชิ้นนี้ให้ดีที่สุด.ถือว่าเป็นงานชิ้นสุดท้ายของชีวิตการเมืองก็ว่า.ได้ โดยตั้งใจจะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทา.งการเมือง เพื่อเป็นฐาน เป็นเสาหลัก หรื.อเป็นเสาเข็ม สร้างการเมืองดีๆ ให้คนรุ่นใหม่ ให้คนเก่งๆ ในคนรุ่นใหม่ มา.ต่อยอด ต่อไป.

คุณหญิงสุดารัต.น์ กล่าวอีกว่า สำหรับการตั้งพรรคใหม่ จะรว.ดเร็วขนาดไหนและแนวโน้มทางการ.มืองจะไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีการเลือกตั้งเร็ว.หรือไม่นั้น ตนมองว่า เราเพิ่งตัด.สินใจกันไม่นาน กระบวนการทางกฎหมายน่าจะใกล้ที่จะประกาศในราชกิจจาฯ ส่วนการเลือก.ตั้งรัฐบาลชุดปัจจุบันทำขนาดนี้ ก็ไม่คิดว่าจ.ะมีการเลือกตั้งที่เร็ว ตนมองว่า จะเลือกตั้งเร็วหรือช้า ไม่สำคัญเท่ากับรัฐธรรมนู.ญจะแก้ได้หรือไม่ได้

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวต่อว่า ตนไม่ได้มองตรงมิติว่า จะได้เปรียบ.หรือเสียเปรียบ แต่มองว่า รัฐธรรมนูญที่ต้องแก้ เป็นการลิดรอนสิทธิ์มากจริงๆ สิทธิทางก.ารเมืองของประชาชน โอกาสของประชาชน ในการทำมาหากินอีกหลายเรื่อง เพราะฉะนั้น เรื่องนี้สำคัญที่สุด ตนไม่คิดว่า จะมีการเลือกตั้งที่เร็ว แต่เรา.จะทำในลักษณะที่เคยทำมา คือไ.ปรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชน เข้าไปดูในโลกโซเชียล โลกของออนไลน์ ฟังให้มากที่สุด.แล้วก็นำมาทำนโยบายที่ดีที่สุด

ด้าน นายโภคิน กล่าวว่า ปีนี้.ตนอายุ 69 ปี ปีหน้าก็อายุ 70 ปี ประ.เด็นคือไม่อยากเป็นอะไรอีกเลย ไม่ว่าตำแหน่งอะไร โดยพูดจากใจจริง ไม่ได้กลัวอะไร อยากมีชีวิตแบบสามัญช.นที่ใช้ชีวิตปกติสบายๆไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอะไรมาก แต่พอทำงานกับคุณหญิง สุดารัตน์ จากที่พรรคเพื่อไทย ก็เห็นความตั้งใจและทุ่มเท โดยเฉพาะเป็นรัฐมนตรีร่วม.รัฐบาลเดียวกัน โดยเฉพาะช่วงเกิดเหตุสึนามิ ตนเป็นรัฐมนตรีว่าก.ารกระทรวงมหาด.ไทย คุณหญิง สุดารัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ทำงานร่วมกันแบบเป็นพี่เป็นน้อง เป็นครั้งแรกที่ร่วมทำงานด้วย

“ผมตกผลึกทางควา..มคิด เหมือนกับพี่ๆ น้องๆ ร่วมอุดมการณ์ว่า บ้านเมืองเดินมาถึงจุดนี้ ผมไม่เคยคิดว่า มันจะมาถึงจุดนี้ได้ คือที่เลวร้ายที่สุด และไม่มีอนาคต เพราะฉะนั้น เด็กที่ออกมาเรียกร้องมันชัดเจนว่า เขาส่งสั.ญญาณว่า ประเทศนี้ไม่มีอนาคต เพราะว่าพวกเขา.ไม่รู้จะเดินต่อไปอย่างไร สิ่งนี้จึงทำ.ให้พวกเรา มาคิด มาทำว่า ถ้าเป็นอย่างนั้น ภารกิจของเราในช่วงวัยของเรา จะทำอย่างไรก็ได้ ตกผลึกถ้อยคำออกมาว่า มาร่วมกันส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุด ให้.ลูกหลานของเรา แต่ละคนก็ทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองไป พวกเราเป็นนักการเ.มือง ก็มาทำการเมืองตรงนี้” นายโภคิน กล่าว

นายโภคิน ยังกล่าวอีกว่า ร.ะบบของบ้านเรา เป็นระบบรับราชการ ใครกุมข้าราชการได้ มันเสวยสุข มันได้ประโยชน์ทุกอย่าง เพราะฉะนั้น จึงได้นำองค์กรทางการเมือง ไปรับใ.ช้ตรงนี้ บางคนมองว่าเป็นอง.ค์กรแบบครอบครัว พวกพ้อง หรือก๊วนนั้นก๊วนนี้ ไม่ได้คิดเลยว่าเราจะยิน.ดีให้คนแต่ละรุ่น ที่เค้าก็เป็นตัวแทนของความคิ.ด เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ส่วนอื่นๆที่เขาจะได้รับอย่างไร ตรงนี้เราไม่เคยไปมองเลย

นายโภคิน กล่าวต่อว่า คนรุ่นใหม่ไม่ใช่คนอายุน้อย แต่เป็นคนที่มีความคิดที่มองไปข้างหน้า ไม่ใช่มองเรื่องใหม่หรือเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ ต้องมอ.งว่า สังคมนี้จะไปข้างหน้าอย่างไร เราจะแก้ไขสังคมนี้ให้ทุกคนเดิ.นร่วมกันอย่างพี่อย่างน้องได้อย่างไร นี่เป็นประเด็นใหญ่ ไม่ใช่เพียงเพื่อไปเอาอำนาจรัฐ แ.ล้วมาเขียนนโยบายลดแลกแ.จกแถม แข่งว่าใครจะลดมากกว่ากัน แถมมากกว่ากั.น เพราะฉะนั้น ประเทศก็จะไม่มีวันก้าวข้ามตรงนี้ไปได้ เราก็มา.คุยกันต่อว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคจริงๆ อย่างพรรคไทยรักไทยใช้นโยบายว่า “เพิ่ม.รายได้ลดรายจ่าย ขยายโอกาส” ถามว่าพรร.คการเมืองกุมอำนาจรัฐหรือทหารกุมอำนาจรัฐ อะไรที่เป็นตัวกลางเป็นตัวเชื่อมทุกอย่าง เรามองตรงกันก็คือระบบรับราชการ

“ผมถามว่านายกฯ ทักษิณปฏิรูประบบราชการให้อำนาจผู้ว่าราชการจัง..หวัดเป็นผู้ว่าฯ ซีอีโอ ดีหรือไม่ดี แต่พอนักการเมืองลงไป อำนาจนี้เลยกลา.ยเป็นอำนาจของระบบราชการ กลายเป็นว่า ทุกคนที่เข้ามา ที่มาจากประชาธิปไตย หรือมาจากเผด็จการ มาเติมอำนาจให้กับระบบราชการทั้งสิ้น ยิ่งเติมอำนาจให้ระบบร.าชการมากเท่าไหร่ คนตัวเล็กๆ ยิ่งตายเท่านั้น เพราะระบบนี้สร้างกฎระเบียบมาก ในเรื่องเดียวกัน ต่างกรมก็ต่างถือกฎหมายคนละฉบับ มีความพยายาม จะต่อสู้กับสิ่งนี้มาตลอด

“แม้ว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มันจะเดินไปได้ก็ต่อเมื่อ ต้องแก้ปัญาระ.บบราชการที่อุ้ยอ้าย และไร้ประสิทธิภาพ แต่ถึงขาดนี้ไม่มีใครไปแก้ไขมันเลย ผมถามว่าทำไ.แไม่ได้ เพราะว่า มันม่.รู้คืออะไร ทุกคนเข้ามา ถ้าสามารถกุมอำนาจตรงนี้ได้ก็เสวยสุข” นายโภคิน กล่าว

นายวัฒนา กล่าวว่า จริงๆ แล้วสถานการณ์ของประเทศไทยที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือสถานกา.รณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเศรษฐกิจไทย ก็แย่มาตั้งแต่ถูกยึดอำนา.จแล้ว หลักฐานคือการจัดเก็บภาษี ซึ่งแสดงฐ.านะทางการครั้งที่ต่ำกว่า ประมาณการตั้งแต่ปี 2557 แล้ว ซึ่งช่วงที่ผ่านมา ดูเหมือนเศรษฐกิจจะดีขึ้น ก็เพราะคุณคิดว่า จะมีการเลื.อกตั้ง จึงทำให้เกิดความมั่นใจออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้.น แต่พอได้รัฐบาลเดิม ทำให้ใ.นปี 2.563 การจัดเก็บภาษีต่ำลงกว่าประมาณการ และในปี 2564 คาดว่า จะจัดเก็บภาษี.ได้ต่ำกว่าประมาณการสูงสุดตั้งแต่มีประเทศไทยมา ตัวเลขทางเศรษฐกิจจะไม่โกหก ผลคือประชาชนไม่มีเงินเศรษฐ.กิจแย่

“สิ่งที่น่าเป็นห่วงกับประเทศไทยมากในตอนนี้ คือ จี.ดีพีของเราอยู่ที่ 16 ล้านล้านบาท มาจา.กการส่งออกประมาณ 70% ซึ่งสินค้าที่ส่งออก 10 อันดับแรก เป็น FDI ทั้งสิ้น อันดับหนึ่งคือรถยนต์ อันดับสองคือคอมพิวเตอร์ อันดับสามคืออัญมณี เป็นต้น มาจากสินค้าจากการลงทุนโดยตรงของต่างปร.ะเทศ ซึ่งเรารู้กันอยู่ว่าเค้าย้ายฐ.านการผลิต.ออกจากประเทศไทยแล้วไปเวียดนาม ถามว่าไปเวียดนาม เพราะอะไร เพราะเป็นยุทธศ.าสตร์ของอเมริกา และประ.เทศไทย ไม่มีความได้เปรียบที่จะเป็นฐานการผลิตอีกแล้ว” นายวัฒนา กล่าว

ขณะที่ นายพงศกร กล่าวว่า วันนี้มาขอแนะนำตัวเองกับสื่อมวลชน ตนมีโอกาสได้ทำงานในเรื่องยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทย และมีโอกาสได้สัมผัสกับคุณหญิงสุดา.รัตน์ ซึ่งเคยร่.วมงานกัน แต่ไม่เคยทำงานอย่างจริงจัง และมีความตั้งใจในเรื่องปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชาติ.บ้านเมือง เราได้มีการประชุมวางยุทธศาสต.ร์ และการแก้ปัญหา แต่เราทำ.งานมาถึงจุดหนึ่ง สิ่งที่เรานำเสนอเป็นสิ่งที่.ดีที่สุดแต่ การมีอุดมการณ์ที่ตรง.กัน ถึงได้ออกมาก่อตั้งพรรคการเมืองที่เป็นพรรคที่เป็นความคาดหวังของพี่น้องประชาชน แล้วทุกคนก็ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิด ในการนำเสนอปั.ญหาต่างๆและนำไปสู่การแก้ไขได้เป็นรูปธรรม ไม่ใช่ว่าลงเรือแป๊ะแล้วตามใจแป๊ะ

“ปัจจุบันนี้ เราจะเห็นว่า มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจน ถ้าในวันนี้ เรายังอยู่ในลักษณะเดิม.ๆ บ้านเมืองก็จะไม่นำไปสู่การแก้ปัญหา คนซ้ายก็ซ้.ายจนตกขอบ คนขวาก็ขวาจนน่ากลัว เราจะ.เป็นจุดกลาง ที่จะทำให้เป็นทางออกของสังคม นี่คืออุดมการณ์ร่วมกัน” นายพงศกร กล่าว

ส่วน นายวัฒนา กล่าวอีกว่ากรณีทางพรรคจะส่งตัวแทนลงเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่นั้น ตนมอ.งว่ารัฐบาลพยายามให้มีการเลือกตั้งใหญ่มากที่สุด เพราะเป็นการกำจัดแค.นดิเดตนายกฯ เช่น นายชัชชาติ สิทธิ.พันธุ์ ก็แคนดิเดตนายกฯ ซึ่งทุกคนที่ลงผู้ว่าฯ กทม. แล้วได้ขึ้นมา เกิดลาออกจากการเป็นผู้ว่าฯ กทม.. เพื่อมาลงสนามเลือกตั้งใหญ่เพื่อเป็นนายกฯ ชาวบ้านก็ด่ากระจาย หรือถ้าเกิดสอบตก คนนั้นก็.ไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เขาจึงพยายามดึงการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.มาไว้ใกล้ๆ กับการเลือกตั้งใหญ่ นี่คือกระบวนการกำจัดแคนดิเดตนายกฯ อย่างน้อย 3-4 คน เป็นความเคี่ยวของทางรัฐบาล

ขอบคุณข้อมูลจาก khaosod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *