เกิดอาการทางจิต!!โอ๊ต ปราโมทย์ เผยถึงช่วงทำงานหนักมีการซัตดาวน์ พูดไม่ได้ กลัวตาย

เกิดอาการทางจิต!!โอ๊ต ปราโมทย์ เผยถึงช่วงทำงานหนักมีการซัตดาวน์ พูดไม่ได้ กลัวตาย

“โอ๊ต ปราโมทย์” เล่าอาการทางจิต panic attack เหตุทำ งา น ห นั ก จ น สา ร เ ค มี ใ นส ม อ ง ห ลั่ ง ออ ก ม า  สั่ ง ใ ห้ ร่ า ง ก าย ชั ต ด า. ว น์   เ พ รา ะ ก. ลั ว ต า ย  ช า ไ ปทั้ ง ตั ว เ ห มื อ น ผีสิ ง   ร้ อ ง เพ ลงทรมาน ไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ แต่ริ่มหันมาออกกำลังกายแล้ว มีบุคลิกสนุกสนาน แต่ไม่คาดคิดว่าชีวิตจริง “โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน”จะมีอาการทางจิต ที่เกิดจากคว.มกลัวตาย จนส่งผ.ลต่อร่างกาย ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการทำงานหนักติดต่อกัน

ภาพของ โอ๊ต ปราโมทย์

งานนี้ “ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม”ได้เปิดใจสัมภาษณ์โอ๊ตผ่านรายการป๋าเต็ดทอล์ก โอ๊ตแชร์ประสบการณ์เป็น panic attack โดยเผยว่าตนถ่ายคลับเฟรนด์เดย์ และร้องเพ.ลงติดต่อกัน จนระหว่างร้องเพลง เหมือนผีสิง ชาไปตั้งแต่ไหล่ เหมือนมีองค์ลงในร่าง ไม่เคยเป็นมาก่อน ปากซีด มือเย็น และมือสั่น อาการคล้ายคนหัวใจวาย อยู่   0 บ  น    เ   ว ที  กำ   ลั   ง  ร้   อ  ง   เ   พ  ล ง  ก็ เ ล่ นเ พ ล ง สุ ด ท้า ย อ ย่ า ง ทรมาน ระบบหาย.ใจล้มเหลว คน.ในวงตกใจมาก หน้าซีด พอล.งจากเวที รีบไปรพ.พระรามเก้า ไปตรวจคลื่นหัวใจ แต่ไม่เจอ ตนก็กลับไปนอน

ภาพของ โอ๊ต ปราโมทย์

วันรุ่งขึ้นมานั่งประชุมกับแทน ลิปตา อยู่ดีๆ ก็พูดไม่ออก ริมฝีปากแข็ง มือเย็น มือสั่นไ.ปหมด พอประชุมเสร็จก็ไปรพ.ตรวจ แต่ก็ไม่เจออีก จนต้องติดคลื่นหัวใจอยู่ 2 วัน เช็กว่าอ.ะไรผิดปกติหรือเปล่า วันรุ่งขึ้นไปตรวจก็ไ.ม่เจอ ไปตรวจหลายอย่างก็ไม่เจอ ทุกอย่างแข็งแรงปกติหมด

ภาพของ โอ๊ต ปราโมทย์

จนหมอฟันธงว่าเป็น panic attack มันคืออาการกลัวอะไรบางอย่างมากๆ อาทิ กลัวความสูง กลัวที่แคบ บางค.นกลัวพ่อ บางคนกลัวคน สรุปเพื่อนหลายคนก็เป็น บางคนกลัวคนไม่ออกจากบ้าน 3 เดือน บางคนกลัวการนับ 5 4 3 2 ก็มี
มันคืออาการทางจิต สารเคมีในสมองจะหลั่งออกมาให้ร่างกายชัตดาวน์ เกิดจากความกลัว ไม่ได้เกิดจ.ากโรคภัย แต่มาจากเหนื่อยเกินไป เหนื่อยมากๆ จนร่างกายคิด.ว่าจะตาย พอคิดว่ากลัวตายร่างกายก็ชัตดาวน์

ภาพของ โอ๊ต ปราโมทย์

อาการนี้มีสองอย่าง รู้แล้วทานยา กับรู้แล้วจ ะ ดี ขึ้น เ อ ง โ ด ย ธ รร ม ช า ติ  พ อ เ ร า รู้ว่ า ไ ม่ ไ ด้ ต. า  ย จ ริ ง ๆ   น ะ  พ อ รู้ว่ามันกำลังจะมา ก็เริ่มมีสมาธิ เงียบๆ ก็ไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์. เพราะไม่เชื่อว่าคนจะตายเพราะการทำ.งาน อะไรที่เสี่ยงๆ ก็จะไม่เล่น แต่ตอนนี้เริ่มวิ่ง อาทิตย์นึงให้ได้ 3 วัน

ภาพของ โอ๊ต ปราโมทย์

ภาพของ โอ๊ต ปราโมทย์

ภาพของ โอ๊ต ปราโมทย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *